Zveza tabornikov Slovenije in Društvo tabornikov rod Močvirski tulipani vas vabita na Republiško orientacijsko tekmovanje (v nadaljevanju ROT), ki bo potekalo konec septembra v Ljubljani. 

Datum in kraj

ROT bo potekal od petka, 22. 9. 2023, do nedelje, 24. 9. 2023, v Ljubljani. Tekmovanje se bo pričelo in končalo na Osnovni šoli Vič, Abramova ulica 26, Ljubljana.

Možnost parkiranja bo na parkirišču pred osnovno šolo, kjer bo dovolj prostora za vse. 

Urnik tekmovanja

Urnik tekmovanja bo objavljen najkasneje do 1. septembra 2023 na spletni strani tekmovanja: https://rot.taborniki.si.

Namestitev in prehrana

Letos bodo tekmovalci prvo noč prespali v osnovni šoli, kjer potrebujejo spalno vrečo in podlogo za spanje po želji. Kot se za tabornike spodobi, se bodo vsi obroki servirali v lastne posode udeležencev (menažke in čutare). Drugo noč bodo tekmovalci v sklopu tekmovanja prespali na progi v bivakih (opremo za postavitev bivaka zagotovi ekipa sama – v sklopu obvezne opreme).

Med tekmovanjem bo organizator zagotovil naslednje obroke: v petek večerjo, v soboto bosta na voljo zajtrk in večerja (mesni oziroma vegetarijanski obrok na bivaku, kjer bodo tekmovalci dobili vse sestavine) ter v nedeljo zajtrk in kosilo.

Pravila tekmovanja

Tekmovanje bo potekalo po uradnih prenovljenih pravilih Republiškega orientacijskega tekmovanja, ki so objavljena na naslednji spletni strani: https://rot.taborniki.si/pravila/.

Tekmovalci in tekmovalne skupine

Ekipe tekmovalcev bodo razvrščene v kategorije glede na starost in spol tekmovalcev v njej, in sicer:

  • Popotniki – tekmovalci, rojeni med leti 2008 in 2003,
  • Popotnice  tekmovalke, rojene med leti 2008 in 2003,
  • Raziskovalci in grče tekmovalci, rojeni leta 2002 in starejši,
  • Raziskovalke in grčice  – tekmovalke, rojene leta 2002 in starejše.

Ekipa šteje pet članov. Tekmovanja se lahko udeleži tudi štiričlanska ekipa, a se ne smatra kot popolna.
Udeležba ekip s tremi ali manj člani ni mogoča. Ekipa nastopa v moški kategoriji, kakor je v ekipi moški član.

Pogoji za udeležbo

Tekmujejo lahko člani ZTS, ki morajo imeti ob prijavi in v času tekmovanja poravnano članarino ZTS. Na tekmovanju pa lahko tekmujejo tudi ekipe, ki prihajajo iz sorodnih organizacij (na primer ZSKSS, PZS ipd.), če imajo poravnano članarino v lastni organizaciji in ob prijavi oddajo potrdilo vodstva organizacije o članstvu.

V kategoriji Popotnikov in kategoriji Popotnic lahko tekmujejo člani, ki v koledarskem letu, v katerem poteka tekmovanje, dopolnijo vsaj 15 let in ne več kot 20 let.

V ekipi popotnikov ali popotnic je lahko en član ekipe starejši/-a od 20 let, vendar ne več kot 1 leto.

V kategoriji Raziskovalcev in grč ter kategoriji Raziskovalk in grčic imajo kot najmlajši člani pravico nastopati tekmovalci, ki v koledarskem letu, v katerem poteka tekmovanje, dopolnijo 15 let. Zgornje omejitve starosti tekmovalcev v teh dveh kategorijah ni.

Vsi tekmovalci morajo pred pričetkom tekmovanja oddati izjavo, da tekmujejo na lastno odgovornost in soglašajo s pravili tekmovanja. Mladoletnim tekmovalcem izjavo podpišejo tudi starši. Izjavo najdete na spletni strani tekmovanja v mesecu septembru.

Štartnina

Štartnina znaša:

  • 100 € (+2 € v primeru izposoje čipa) na ekipo (z vplačilom do vključno 31. 8. 2023),
  • 130 € (+2 € v primeru izposoje čipa) na ekipo (z vplačilom do vključno 12. 9. 2023).

Po 12. 9. 2023 prijava na tekmovanje ni več mogoča.

Podatki za plačilo štartnine:

Zveza tabornikov Slovenije

Einspielerjeva 6, 1000 Ljubljana

Številka transakcijskega računa: SI56 0201 0001 4142 372 (odprt pri NLB d.d.) 

Sklic: 00 1603 + davčna številka rodu

V štartnino so vključeni stroški prehrane za tekmovalce (petek – večerja, sobota – zajtrk in večerja nedelja – zajtrk in kosilo), našitek tekmovanja in stroški organizacije tekmovanja.

Sportident

Čipe si lahko izposodite ob prijavi ali pa uporabljate lasten čip. Svojo izbiro navedite v prijavnici. Za izposojeni čip ob plačilu štartnine plačate dodatna 2 €. Ob izgubi čipa ekipa organizatorju poravna odškodnino 25 €.

Prijave

Prijave na tekmovanje se odprejo 19. 6. 2023. Povezava do elektronske prijavnice bo na voljo preko spletne povezave.

Za pomoč glede prijave se lahko obrnete na e-naslov rot@taborniki.si ali nas pokličete na 041 703 657 (Aljoša Rebolj). Za vse informacije glede plačila startnine se obrnite na organizatorja – ZTS: pisarna@taborniki.si ali na tel. št.: 01 300 08 20.

Prijave so možne do 12. 9. 2023. Prijava je veljavna, ko ekipa odda elektronsko prijavnico (preko spletne strani https://rot.taborniki.si/) in plača štartnino.

Odjave so možne:

  • do vključno 31. 8. 2023 (s povračilom 80 % startnine),
  • do vključno 12. 9. 2023 (s povračilom 30 % startnine).

Po 12. 9. 2023 odjave niso možne, oziroma se ne vrača vplačane startnine.

Dodatne informacije

Več informacij o tekmovanju lahko dobite na spletni strani tekmovanja https://rot.taborniki.si. V kolikor imate dodatna vprašanja, nam lahko pišete na rot@taborniki.si ali pokličete vodjo tekmovanja 041 703 657 (Aljoša Rebolj). Tik pred tekmovanjem boste preko elektronske pošte prejeli dodatna navodila, ki bodo posredovana vsem vodjem ekip.

Zveza tabornikov Slovenije in Rod Močvirski tulipani si kot organizatorja pridržujeta pravico odpovedati tekmovanje.