Zveza tabornikov Slovenije, nacionalna skavtska organizacija in Društvo tabornikov rod Pusti grad vas vabita na Republiško orientacijsko tekmovanje (v nadaljevanju ROT), ki bo potekalo konec septembra v Šoštanju.

Datum in kraj

ROT bo potekal od petka, 23. 9. 2022, do nedelje, 25. 9. 2022, v Šoštanju. Tekmovanje se bo pričelo in končalo na Osnovni šoli Karla Destovnika-Kajuha, Koroška cesta 7, Šoštanj. 
Zemljevid
Možnost parkiranja bo na parkirišču pred osnovno šolo, kjer bo dovolj prostora za vse. 

Urnik tekmovanja

Urnik tekmovanja bo objavljen najkasneje do 1. septembra 2022 na spletni strani tekmovanja: https://rot.taborniki.si.

Namestitev in prehrana

Letos bodo tekmovalci prvo noč prespali v osnovni šoli, kjer potrebujejo spalno vrečo in podlogo za spanje po želji. Kot se za tabornike spodobi, se bodo vsi obroki servirali v lastne posode udeležencev (menažke in čutare). Drugo noč bodo tekmovalci v sklopu tekmovanja prespali na progi v bivakih (opremo za postavitev bivaka zagotovi ekipa sama – v sklopu obvezne opreme).

Med tekmovanjem bo organizator zagotovil naslednje obroke: v petek večerjo, v soboto bosta na voljo zajtrk in večerja (golaž in zelenjavna mineštra na bivaku, kjer bodo tekmovalci dobili vse sestavine) ter v nedeljo zajtrk in kosilo.

Pravila tekmovanja

Tekmovanje bo potekalo po uradnih prenovljenih pravilih Republiškega orientacijskega tekmovanja, ki so objavljena na naslednji spletni strani: https://rot.taborniki.si/pravila/.

Tekmovalci in tekmovalne skupine

Ekipe tekmovalcev bodo razvrščene v kategorije glede na starost in spol tekmovalcev v njej, in sicer:

  • Popotniki (PP) – tekmovalci, rojeni med letoma 2007 in 2002,
  • Popotnice (PP) – tekmovalke, rojene med letoma 2007 in 2002,
  • Raziskovalci (RR) in grče (GR) – tekmovalci, rojeni leta 2001 in starejši,
  • Raziskovalke (RR) in grčice (GR) – tekmovalke, rojene leta 2001 in starejše.

Pogoji za udeležbo

V kategoriji Popotnikov in kategoriji Popotnic lahko tekmujejo člani, ki v koledarskem letu, v katerem poteka tekmovanje, dopolnijo vsaj 15 let in ne več kot 20 let.

V ekipi popotnikov ali popotnic je lahko en član ekipe starejši/-a od 20 let, vendar ne več kot 1 leto.

V kategoriji Raziskovalcev in grč ter kategoriji Raziskovalk in grčic imajo kot najmlajši člani pravico nastopati tekmovalci, ki v koledarskem letu, v katerem poteka tekmovanje, dopolnijo 15 let. Zgornje omejitve starosti tekmovalcev v teh dveh kategorijah ni.

Vsi tekmovalci morajo pred pričetkom tekmovanja oddati izjavo, da tekmujejo na lastno odgovornost   in soglašajo s pravili tekmovanja. Mladoletnim tekmovalcem izjavo izpolnijo starši. Izjavo najdete na spletni strani tekmovanja.

Štartnina

Štartnina znaša:

  • 80 € na ekipo (z vplačilom do vključno 31. 8. 2022),
  • 100 € na ekipo (z vplačilom do vključno 12. 9. 2022).

Po 12. 9. 2022 prijava na tekmovanje ni več mogoča.

Podatki za plačilo štartnine:

Zveze tabornikov Slovenije

Einspielerjeva 6, 1000 Ljubljana

Številka transakcijskega računa: SI56 0201 0001 4142 372 (odprt pri NLB d.d.) 

Sklic: 00 1603 + davčna številka rodu

V štartnino so vključeni stroški prehrane za tekmovalce (petek – večerja, sobota – zajtrk in večerja nedelja – zajtrk in kosilo), našitek tekmovanja in stroški organizacije tekmovanja.

Prijave

Prijave na tekmovanje se odprejo 1. 7. 2022. Povezava do elektronske prijavnice bo na voljo preko spletne strani tekmovanja.

Za pomoč glede prijave se lahko obrnete na e-naslov rot@taborniki.si ali nas pokličete na 031 459 987 (Monika Videmšek). Za vse informacije glede plačila štartnine se obrnite na organizatorja – ZTS: pisarna@taborniki.si ali na tel. št.: 01 300 08 20.

Prijave so možne do 12. 9. 2022. Prijava je veljavna, ko ekipa odda elektronsko prijavnico in plača štartnino.

Odjave so možne:

  • do vključno 31. 8. 2022 (s povračilom 80 % startnine),
  • do vključno 12. 9. 2022 (s povračilom 50 % startnine).

V primeru odjave po 12. 9. 2022 štartnine ne vračamo, razen v primeru spremenjenih ukrepov, vezanih na COVID-19, ki bi onemogočili izvedbo tekmovanja. Vse odjave sporočite pisno na elektronski naslov rot@taborniki.si.

Dodatne informacije

Več informacij o tekmovanju lahko dobite na spletni strani tekmovanja https://rot.taborniki.si. V kolikor imate dodatna vprašanja, nam lahko pišete na rot@taborniki.si ali pokličete vodjo tekmovanja 041 571 465 (Matija Špacapan). Tik pred tekmovanjem boste preko elektronske pošte prejeli dodatna navodila, ki bodo posredovana vsem vodjem ekip.

Zveza tabornikov Slovenije in Rod Pusti grad Šoštanj si kot organizatorja pridržuje pravico odpovedati tekmovanje, v kolikor ga zaradi slabe epidemiološke slike in z njo povezanih ukrepov ali kakšne druge izredne situacije ne bi mogli izpeljati.