Na pobudo preteklih sorganizatorjev Republiškega orientacijskega tekmovanja, je ekipa mentorjev specialističnega tečaja orientacije in topografije pregledala obstoječa pravila ROT- a in pripravila predloge sprememb teh pravi. Komisija za program za mlade v ZTS naredila pregled podanih predlogov in predlagala pripravljene spremembe v potrditev Izvršnemu odboru ZTS. Pri tem ne gre za vsebinske spremembe ampak za »tehnične popravke« (npr. da razpisa ni treba objaviti na spletni strani rutka.net). Na dnu strani je objavljen tudi dokument iz katerega so razvidne spremembe pravil.